Sürdürülebilir İnovasyon teması ile Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) 7 Mart 2020 tarihinde Radisson Blu Hotel Şişli’de gerçekleştirilmiştir. Teknoloji sponsoru olarak yer aldığımız zirvede, Apple Seçkin Eğitimcileri ile pek çok panel ve atölye çalışması düzenlenmiştir.

Herkes Yaratıcı Olabilir panelinde Apple Seçkin Eğitimcileri tarafından yaratıcılık ve üretkenlik üzerine yenilikçi öğretim sürecinin nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı konusu hakkında yararlı bilgiler paylaşılmıştır. Farklı branşlardaki  başarılı ders örnekleri ve bu derslerin Apple ürünleri ile nasıl tasarlanacağı tartışılmıştır. Seçkin alan uzmanları tarafından, öğrenme ortamının esnekliği, öğrenimin her öğrenci için çok daha kişisel olması, öğrencilerin ilgilerini yeni yollarla çekmek için teknoloji kullanımı ve öğretim teknolojisinin etkin kullanımına yönelik öneriler sunulmuştur. Müzik paneli ise GarageBand uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. GarageBand bir müzik uygulamasından öte bir ders geliştirme aracıdır. Sadece müzik derslerinde değil tüm derslerde kullanıma uygun bir yapısı vardır. En geniş kullanım alanı ise Podcast’lerdir. Bu panelde ders içeriklerinin öğrenciler ile bir podcast yapılarak nasıl geliştirilebileceğine dair çalışma yapılmıştır.

Ayrıca basit bir kompozisyon ile müzik bestesi yapmanın yolları da anlatılmıştır. Herhangi bir kod yazma bilgisine ihtiyaç duymadan, birbirinden eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle Apple ürünleri için uygulama oluşturmak amacıyla kullanılan programa dili Swift’in temelleri Düşün-Oyna-Kodla atölyesinde aktarılmıştır.

Son olarak Apple ürünleri ve uygulamalarıyla Matematik derslerinin nasıl zenginleştirilebileceği, derin öğrenmenin sağlanabilmesi için nasıl etkinliklerin planlanabileceğine yönelik özellikle sınıf içerisinden seçilmiş çalışmalar katılımcılarla paylaşılarak birlikte uygulanmıştır.

.