Revit yazılımı, koordineli ve tutarlı bir model tabanlı yaklaşım konusunda konsept aşamasından inşa aşamasına kadar tasarım ve inşaat uzmanlarının yeni fikir üretmelerini sağlayacak şekilde güçlendirilmiş olan Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) için özellikle geliştirilmiştir. Tek bir birleştirilmiş arayüzde tüm Revit disiplinlerinin (mimari, MEP ve yapı) işlevselliklerini içerir.

Autodesk Revit ; inşaat mühendisleri, mimarlar, tasarımcılar ile elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat ile uğraşan mühendisler tarafından yaygın olarak kullanılır. Autodesk Revit programıyla yapı ve yapı bileşenleri üç boyutlu olarak tasarlanabilir. Model veritabanında bulunan 2D elemanların çizimleri ve açıklamaları kullanılabilir.

Revit bir yapının yapımında etkili olarak kullanılmasının yanı sıra o yapının tüm yaşamı boyunca planlamasının yapılmasında da kullanılır. Konseptin hazırlanması, inşaat ve ömrünü doldurduktan sonra yıkım planı Revit ile yapılabilir.

Revit Programı Ne İşe Yarar?

Revit programı ile yapı bilgi sistemi sayesinde proje ile ilgili belge ve bilgiler otomatik olarak alınabilir. Metraj listeleri, kesitler, görünüş ve paftalar, görünüşler Revit programı ile hızlı ve pratik bir biçimde elde edilebilen mimari öğelerdir. Tasarım ve tasarıma bağlı bilgilerin aynı veritabanından kontrol edildiği Revit programında yapılan bir değişiklik ilişkili olan tüm alanların otomatik olarak değiştirilmesine olanak sağlar.